Κατηγορία :

DAIKIN ALTHERMA ΧΑΜΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ERHQ

DAIKIN ALTHERMA ΧΑΜΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ERHQ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :

ALTHERMA   ΧΑΜΗΛΩΝ  ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ              ( SPLIT )

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ INVERTER
ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ / ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ