Κατηγορία :

DAIKIN ALTHERMA ΧΑΜΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ERLQ

DAIKIN ALTHERMA ΧΑΜΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ERLQ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :

Altherma χαμηλών Θερμοκρασιών ERLQ
ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ / ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ